Tuesday

III.2. Keadaan Masa Kanak-kanak–Mangsa “Katelu”.

Sejak masih masa kanak-kanak, orang kelahiran “Katelu” sudah menyenangi bidang seni, misalnya seni tari, seni suara dan seni rupa. Perasaannya terlalu peka, dia sangat ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya. Maka terkadang dia melakukan sesuatu di luar kehendaknya.

Dalam pergaulan dia sangat disenangi, karena dia sering menolong kawan-kawannya dari berbagai kesulitan. Hanya sayangnya orang “Katelu” sering merasa ragu dan malu. Maka dia lebih senang mengerjakan sesuatunya secara diam-diam yang tidak diketahui oleh anak lain. Barulah setelah apa yang dibuatnya itu berhasil, dia mau memperlihatkan kepada anak lain. Sedangkan kalau dia secara berani mau menonjol dan terbuka diantara kawan-kawannya maka dia akan lebih maju, bahkan dia akan mempunyai kesempatan utama.
Walaupun di dalam pergaulan orang “Katelu” ini cukup banyak kawannya dan cukup menonjol karena disegani dan dihormati kawan-kawan yang pernah mendapat pertolongannya, tetapi dikalangan keluarga sangat pendiam, tidak banyak omongnya, tidak banyak permintaan. Bahkan keluarganya sering sangat jengkel, karena dianggapnya dia cepat berputus asa dalam memperjuangkan pendapat dan cita-citanya.

No comments:

Popular Posts