Thursday

12. Ya. Simbol Dewanya adalah “Batara Yamadipati”

  • Candranya : Yatna Yuwana Lena Kena 
  • Hewannya : Naga 
  • Sifatnya : Cemburuan, Keras Hai, tetapi Welas Asih dan Sosial. Nasibnya : Pada perputaran usia ini, didalam pengauh saktinya “Batara Yamadipati”. Dewa yang berwajah Buruk ini mempunyai disiplin tinggi, Welas Asih dan Pemurah. Maka pengaruhnya bagi mereka yang jatuh pada usia ini akan mempunyai rasa pasrah diri yang kuat, tetapi kalau lengah dapat cenderung menjadi malas dan menunda waktu untuk suatu pekerjaan. Akibatnya pekerjaan itu menumpuk. Hatinya bertambah gundah, seolah ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Di rumah Gelisah, keluar Rumahpun Bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu?, Dia harus menghadapi dua jalur. Salah satu jalur itu menuju kearah kebaikan, menyembah kepada Tuhan. Sedang satunya menjurus Maksiat, menyembah kepada Setan. Setan lebih menjanjikan kesenangan Duniawi, kesenangan Semu. Kalau terjerumus menurut bujukan Setan, maka kebahagiaan semulah yang didapat. Keika kesadaran telah datang, maka sesal dan kecewa atas segala perbuatannya itu. Deritanya lebih mendera lagi. Sedangkan kalau dia memilih mendekatkan Diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon bimbingan dan petunjuknya. Maka akhirnya Tuhan pasti akan memberikan bimbingannya pula. Terbukalah jalan terang. Satu per satu kasus dan kesulitannya akan dapat diatasi. Maka waspdalah pada usia ini, berjuanglah menentang bujuk rayu Iblis yang nyata menyesatkan. 
  • Kesehatannya : Kalau pada usia itu jatuh sakit, maka akan sukar obatnya. Kalau sudah sampai usianya, maka saat itu hanya menyerahkan atas kehendaknya.
  • Asmara : Bagi mereka yang belum menikah maka pertemuan Jodoh pada saat itu akan menjadi pasangan yang Harmonis. Hanya Nikah-nya yang ditunda untuk Tahun Berikutnya.
  • Bahayanya : Semua kecelakaan yang timbul pada saat itu, bisa menyebabkan cidera bahkan dapat merenggut nyawa.

No comments:

Popular Posts