Tuesday

V.10. Hobi-Mangsa “Kalima”.

Orang yang terlahir pada Mangsa “Kalima” mempunyai beberapa hobi yang menonjol. Hobinya itu dapat dikomersialkan oleh orang lain.
Diantaranya ;

Berfoya-foya menghamburkan uang.
Memelihara Binatang ; Kucing, Anjing, Kelinci, Burung, Ayam.
Spiritual, Menyepi dan Mendaki Gunung.
Berdagang dan Memaksakan Kehendaknya.
Beberapa hobi itu di samping dapat menyenangkan hati, orang kelahiran Mangsa “Kalima” juga kadang dapat menguntungkan orang lain dalam segi komersial.
Sebenarnya ada pula yang sangat mencolok, ialah kesenangan berfoya-foya dengan wanita penghibur. Baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang.

No comments:

Popular Posts