Tuesday

III.11. Jodoh (Calon Suami/Istri yang tepat)–Mangsa “Katelu”.

Bagi orang yang terlahir dalam Mangsa “Katelu” mempunyai sifat yang baik sekali dalam pergaulan. Orangnya menyenangkan dan sopan tutur katanya.
Begitu pula didalam tingkat perkawinan, dia sangat mesra dan romantis. Maka hidupnya sangat bahagia.

Adapun pasangan atau jodohnya kelahiran Mangsa “Katelu” itu ialah Mangsa “Kapitu” (23 Desember – 3 Pebruari) itulah pasangan hidup yang harmonis dan akan mendatangkan kebahagian.
Selain itu ada pula beberapa Mangsa/Zodiak yang cocok baginya, seperti juga dalam memilih sahabat yang cocok. Diantaranya Mangsa “Kaso” (23 Juni – 2 Agustus), Mangsa “Katelu” (26 Agustus – 18 September), Mangsa “Kapat” (19 September – 13 Oktober), Mangsa “Kalima” (14 Oktober – 9 Nopember) dan Mangsa “Desta” (20 April – 12 Mei). Sederetan petunjuk calon pedamping hidup itu, dapat dipilih walaupun ‘jodoh’ itu ALLAH Yang Maha Esa yang menentukan, tetapi bukankah manusia juga diharuskan selalu untuk berusaha. Kalau usaha manusia di Ridhai oleh Sang Maha Pencipta, itulah jodoh yang telah dipastikan.

Ingin tahu?... baca juga keadaan calon Pasangan Hidup (Suami/Istri) kamu :
VII. Mangsa “Kapitu” (23 Desember – 3 Pebruari).
I. Mangsa “Kaso” (23 Juni – 2 Agustus).
IV. Mangsa “Kapat” (19 September – 13 Oktober).
V. Mangsa “Kalima” (14 Oktober – 9 Nopember).
XI. Mangsa “Desta” (20 April – 12 Mei).

No comments:

Popular Posts