Monday

XII. Mangsa “Saddha” (13 Mei – 22 Juni)

“Air Lenyap Dari Tempatnya”
Lama Orbit : 24 Hari
 

Secara Umum– Mangsa “Saddha”
Orang yang terlahir pada Mangsa “Saddha” mempunyai watak kembar, pada umumnya orang “Saddha” mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Selain kecerdasannya juga mempunyai Feeling yang kuat pula. Sehingga langkahnya lebih berhati-hati. 

Bergaul dengan orang “Saddha” pada umumnya sangat menyenangkan. Karena kecerdasan otaknya, maka orang “Saddha” dapat membantu untuk memecahkan berbagai kesulitan sahabat-sahabatnya. Ditambah lagi keistimewan orang “Saddha” yang pandai bergaul dan dapat menempatkan diri dengan tata kesopanan dan penampilan yang berkesan. Sehingga banyak orang senang padanya. Tetapi sayangnya orang “Saddha” tidak dapat membut suatu keputusan yang tepat. 

Walaupun dia mempercayai seseorang, tetapi di lubuk hatinya merasa curiga kepada orang kepercayaannya itu. Begitu pula dalam hal pekerjaan yang dilakukan hanya bersiap coba-coba. Akibatnya dia tidak akan mendapatkan suatu keuntungan apa pun dari jerih payahnya itu. Karena sebelum pekerjaan itu tuntas sudah ditinggalkan. Keputusan-keputusannya sering mendua, dalam keraguan-keraguan. Dalam waktu yang relatif singkat keputusannya dapat berubah lagi. 
Oleh karenanya sering membuat orang kebingungan atas keputusannya. Karenanya orang “Saddha” dapat tergolong sering ingkar janji. Sering terseret dalam kesulitan yang bersumber dari ulahnya sendiri, yang semula bertujuan untuk menolong orang lain. Tetapi sangat berlebihan, sehingga dia tidak dapat menyelesaikannya. Maka dia yang harus menanggung segala akibatnya. Dalam penampilan orang “Saddha” tampak selalu rapi, dengan rambut yang tersisir rapi. Kerapian menjadi kunci kemantapan langkah orang “Saddha” dalam pergaulan. Sehingga mendudukan dia dalam tempat yang terhormat, ditambah dengan tutur kata dan sopan santun yang baik. Maka orang sering mengagumi dan sekaligus memanfaatkan segala kekurangan yang pernah diperbuat orang “Saddha” sebelumnya. 
Kerapkali mengalami kesulitan keuangan dan selalu saja mendapat bantuan dri orang-orang yang berada disekitarnya. Sebaliknya kalau orang “Saddha” mendapat rejeki lebih, dibaginya rejeki itu kepada orang lain. Hatinya selalu tersentuh dan sedih, kalau menyaksikan orang sedang dirundung kesusahan. 
Dalam hal pendidikan, orang “Saddha” sangat mudah menerima pelajaran, bahkan dapat mempelajari hal-hal yang tidak mungkin dipelajari oleh orang lain. Baik itu tentang Sains maupun Spiritual.
Untuk mengetahui hal yang lain anda bisa langsung pilih dibawah ini (Sesuai dengan pilihan anda):


XI.1. Keadaan Fisik Orang Kelahiran Mangsa “Saddha”.
XI.2. Keadaan Masa Kanak-kanak-Mangsa “Saddha”.
XI.3. Keadaan Masa Remaja-Mangsa “Saddha”
XI.4. Ciri Khas Yang Mencolok-Mangsa “Saddha”.
XI.5. Ikatan Persahabatan-Mangsa “Saddha”.
XI.6. Keadaan Kesehatan-Mangsa “Saddha”.
XI.7. Pekerjaan Yang Cocok/Karier-Mangsa “Saddha”.
XI.8. Gambaran tentang Rejeki-Mangsa “Saddha”.
XI.9. Saat Yang Tepat Untuk Mengerjakan Sesuatu-Mangsa “Saddha”.
XI.10. Hobi-Mangsa “Saddha”.
XI.11. Jodoh (Calon Suami/Istri yang tepat)-Mangsa “Saddha”.
XI.12. Batu Permata-Mangsa “Saddha”.
XI.13. Warna Yang Serasi-Mangsa “Saddha”.
XI.14. Bunga-Mangsa “Saddha”.No comments:

Popular Posts